انجام امور حسابداری و ارائه مشاوره مالی و مالیاتی

    از آنجا که در کدینگ و تعریف عناوین حساب ها بهتر آنست که هر حسابی بنا بر ماهیت و با توجه به کاربردِ آن مورد استفاده قرار گیرد؛ و با نظر به آنکه یکی از عناوینِ حساب هایی که معمولا حسابداران مبتدی در تعریفِ آن در دفاترِ مالی ؛ تفکیک صحیحی به کار نمی برند؛ تمایز صحیح بینِ حساب های مربوط به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی است؛ لذا بدینوسیله توجه خوانندگان را به مطالب زیر تحت عنوان تفاوت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی جلب می نمائیم:

تفاوت در تاسیس یا تولد؛ تولد اشخاص حقیقی با زاده شدن است در حالیکه تولد اشخاص حقوقی با تاسیس شدن می باشد.

تفاوت در مرگ یا انحلال:مرگ اشخاص حقیقی با فوت و خروج روح از بدن صورت می گیرد در حالیکه مرگ اشخاص حقوقی با انحلال صورت می گیرد.

حقوق هر یک :   بسیاری از حقوقی که اشخاص حقیقی از آن برخوردارند نیز به اشخاص حقوقی تعلق می گیرد الا برخی از حقوق که نمونه هایی از آن حقوق عبارتند :   حق اخوت(حق برادری)؛ حق بنوت(حق فرزندی)؛ حق ابوت (حق پدری)؛ حق ازدواج.

ثبت احوالِ مربوط به اشخاص:    ثبت احوال و مشخصات مربوط به اشخاص حقیقی در اداره ثبت احوال صورت می گیرد در حالیکه ثبت احوال و مشخصات مربوط به اشخاص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها صورت می پذیرد.

مالیات بر درآمد اشخاص:  مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بطور معمول طبق ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه می گردد در حالیکه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی پس از شناسایی سود؛ بطور مقطوع به نرخ ۲۵٪ نسبت به سود خالص صورت می گیرد.

قوانین حاکم بر اشخاص: اشخاص حقیقی غالباً در شمول  قوانین مدنی می باشند در حالیکه اشخاص حقوقی بطور معمول مشمول قوانین تجارت می باشند.

سایر اختلافاتی که ذکر آنها؛ نیاز به زمان و توضیحات بیشتری دارد.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ساعت ۰:۴۶ قبل از ظهر  توسط منوچهر و منصور صابر شکار  |